Przyłącze wodociągowe – kilka faktów

Dodano: wtorek, 26 Kwiecień, 2016

W naszej pracy często otrzymujemy zlecenie na wykonanie instalacji wodociągowej od wodociągu głównego, do samego domu. Integralną częścią takiego zlecenia jest wykonanie przyłącza wodociągowego, dzięki któremu cała nieruchomość będzie zaopatrywana w bieżącą wodę.Najczęściej jest zaprojektowane w ten sposób, że przewód dostarczający wodę na posesję położony jest na głębokości od 1,2 do 1,8 metra poniżej poziomu gruntu, prostopadle do wodociągu głównego, biegnącego wzdłuż ulicy sąsiadującej z posesją. Głębokość, na jakiej jest umiejscowiony, uwzględnia występujące w naszym klimacie ujemne temperatury, co wpływa na osadzenie przewodów prowadzących wodę w warstwie niezamarzającej. Zakładając przyłącze wody do nieruchomości musimy pamiętać, że nie może on być układany przypadkowo, wręcz przeciwnie, należy zachować zasady projektowania i wykonania:

przyłącza nie powinno być specjalnie trudne dla fachowca z branży hydraulicznej, jednak nie powinno się zlecać jego wykonania przypadkowym ludziom. Przestrzeganie norm, właściwe zabezpieczenie i wykonanie gwarantują, że na instalację hydrauliczną w domu nie będziesz narzekać.